Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

KurierSerwis.com

    Nie masz jeszcze konta? Rejestracja

Regulamin

Regulamin


§1 Postanowienia ogólne

 

§1Poniższy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez platformę KurierSerwis.com należącą do Kurier Service z siedzibą firmy w Kielcach Ul. Konopnickiej 5; 25-406 Kielce. 

§2Definicje

 

§2.1 Operator-KurierSerwis.com 
§2.2 Użytkownik -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca umowę z Operatorem bądź działającą za pomocą serwisu kurierserwis.com (bez umowy).
§2.3 Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie posiadająca umowy z Operatorem.
§2.4 Przewoźnik- wyspecjalizowana zewnętrzna firma świadcząca usługi spedycyjne
( InPost,FEDEX,DHL InPost Paczkomaty.Pallex)
§2.5 Przesyłka- opakowanie przyjęte do przewozu w ramach jednego listu przewozowego
§2.6 Usługa- udostępnienie przez Operatora usług świadczonych przez Przewoźnika
§2.7 List Przewozowy- dowód nadania przesyłki w rozumieniu Regulaminu Przewoźnika

§3 Zamówienie Usługi


§3.1 Zamówienie Usługi można dokonywać Użytkownicy poprzez stronę internetową www.kurierserwis.com; drogą mailową poprzez wysłanie maila pod adres biuro@kurierserwis.com a także telefonicznie dzwoniąc pod nr Tel 696-797-463.
§3.2 Prawo do samodzielnego Zamówienia Usługi u Przewoźnika ma Użytkownik, który podpisał stosowną umowę z Operatorem i został zarejestrowany w Serwisie Przewoźnika. Posiadający unikalne hasło i login do tegoż Serwisu udostępnione przez Operatora a także nr identyfikacyjny wg Regulaminu przewoźnika.
§3.3 Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego loginu i hasła do Serwisu osobom trzecim i postronnym.
§3.4 Operator ma prawo do odrzucenia wniosku o podpisanie umowy; oraz wypowiedzenie umowy z Klientem bez podania przyczyny.
§3.5 Zlecenia otrzymane przez Przewoźnika po godzinie 11:30 oraz w soboty, niedziele i święta mogą być realizowane kolejnego dnia roboczego.
§3.6 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym poinformowania o zawartości, wadze i wymiarach, a także wartości przesyłki. Użytkownik zobowiązany jest dom zabezpieczenia przesyłki do transportu zgodnie z wytycznymi Przewoźnika. Niestosowanie się do wytycznych Przewoźnika i podawanie nieprawdziwych danych o wymiarach; wadze i kształcie przesyłki skutkować będzie obciążeniem Użytkownika kosztami weryfikacji.
§3.6.1Podanie fałszywych danych nadawcy lub odbiorcy a także złych parametrów stanu faktycznego przesyłki lub jej niepoprawne zapakowanie zwalnia Operatora jak i Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki.
§3.7 Dokumentacja przewozowa będzie wysyłana jedynie drogą elektroniczną. Klient zobowiązany jest do nalepienia na przesyłce kopii listu przewozowego bądź etykiety.
§3.8 Wycenę zlecenia dokonuje Operator na podstawie wytycznych Przewoźnika w oparciu o ustalony Cennik lub na mocy Umowy podpisanej z Użytkownikiem.
§3.9 Zamówienie od Klientów przyjmowane jest w momencie otrzymania płatności za wykonanie usługi (tylko w formie przelewu bądź gotówki).
§3.10 Zamówienie Usługi uznaje się za zrealizowane w momencie przyjęcia Zlecenia przez Przewoźnika do realizacji.

§ 4 Cennik i Płatności


§ 4.1 Cennik usług dla Klientów (nie posiadających stosownej umowy) zamieszczony jest na stronie internetowej www.kurierserwis.com. Użytkowników posiadający umowę z Operatorem obowiązuje cennik zawarty tejże umowie. Wszystkie ceny usług są cenami netto nie zawierają podatku VAT oraz stosownej opłaty paliwowej ustalanej prze Przewoźnika i zamieszczone na stronie internetowej.
§4.2 Płatności za wykonane usługi mogą być dokonywane za pomocą przelewu bankowego na nr konta   56109020400000000123962908;   gotówką w oddziale KurierSerwis.com ;systemem płatności elektronicznej używanym przez KurierSerwis.com. Przelewy24 , Visa, Mastecard.
§4.3 Złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika(Użytkownika jak i Klienta). Klient jak i Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie kosztami weryfikacji wymiarów i wagi poszczególnych przesyłek zgodnie ze wskazanymi Przewoźnika - Bez Sprzeciwu.
§4.4 Faktura dostarczana jest do Użytkowników jak i Klientów:
§4.4.1 Bezpłatnie drogą elektroniczną w postaci załącznika na wskazany adres e-mail. Zgodnie, z obowiązującymi przepisami , faktury VAT, nie muszą nie musza zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy, pieczątki( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r "Dz. U. nr 95, poz. 798").
§4.4.2 Odpłatnie listem poleconym bądź kurierem. (wg stawek przewoźnika).
§4.5 Nabywca upoważnia Operatora KurierSerwis.com do wystawiania faktur VAT z tytułu opłat za usługę bez podpisu.
§4.6 Wszelkie pobrania (COD) oraz inne należności względem Klientów jak i Użytkowników Serwisu będą regulowane (formie przelewu bankowego) przez Operatora bezzwłocznie po otrzymaniu jej od Przewoźnika. W terminie do 14 dni kalendażowych licząc od dnia doręczenia.

§4.7 Operator zastrzega sobie prawo do kompensaty należności z pobrań COD Klienat jak i Użytkownika wynikających z zaległości na jego dobro.

 

 

 

§5 Odpowiedzialność i Postępowanie Reklamacyjne


§5.1 Odpowiedzialność Operatora za powierzone przesyłki ogranicza się do rzetelnego przekazania zlecenia do Przewoźnika.
§5.2 Platforma KurierSerwis.com  nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zlecenie z winy Przewoźnika.
§5.3 Operator zobowiązuje się do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia Nabywcy Usługi w Postępowaniu Reklamacyjnym u Przewoźnika.
§5.4 Wszelkie reklamacje dotyczące niewłaściwego wykonywania zleceń przez Przewoźnika przyjmowane są drogą elektroniczną na adres reklamacje@kurierserwis.com lub poprzez Biuro Obsługi Klienta .Dopuszczalne jest bezpośrednie składanie reklamacji u Przewoźnika jedynie nie będąc Użytkownikiem Platformy KurierSerwis.com i posiadając własny odrębny nr klienta u Przewoźnika.

§6 Bezpieczeństwo i Ochrona Danych Osobowych


§6.1 W trosce o bezpieczeństwo przesyłek oraz pracowników Przewoźnika- zobowiązuje Klientów jak i Użytkowników do przestrzegania Regulaminu poszczególnych Przewoźników.  Szczególnie zabrania się przewozu  materiałów niebezpiecznych jak i zabronionych (Dz. U. z 2000 r nr 50, poz. 601 z póź. zm. ; oraz Dz. U. z 2008 r , nr 189, poz. 1159 z póź. Zm.). Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z wykonania Usługi przesyłek zawierających (szkło, ceramikę, żywność, zwierzęta, zwłoki, szczątki zwierzęce bądź ludzkie).Przesyłki mogące zabrudzić lub uszkodzić inne w transporcie bądź składowaniu. Zlecenie przewozu w .w. przedmiotu traktowane jest jako naruszenie regulaminu i nie podlega Postępowaniu Reklamacyjnemu.
§6.2 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r "O ochronie danych osobowych" Użytkownik jak i Klient dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowują prawo do ich wglądu, zmiany i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone jedynie w celu realizowania zlecenia. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta są poufne i nie będą udostępniane innym firmom czy osobom prywatnym.
§6.3 Użytkownik jak i Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora i na przekazanie ich do Przewoźnika jedynie w celu prawidłowego realizacji usługi.

§7 Postanowienia końcowe


§7.1 Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 r i dostępny jest na stronie www.kurierserwis.com i w siedzibie.
§7.2 Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie obowiązywania.

Regulamin GEIS

Regulamin UPS

Regulamin InPost

Regulamin FEDEX

Regulamin Patron Service

Regulamin DHL

Regulamin Raben

 Regulamin InPost Paczkomat